CO JE ZUMBA

Zumba je tanen fitness program,zahrnujc zbavu, vbornou hudbu a skvlou atmosfru. Pi Zumb zapomenete, e vlastn cvite. Lekce Zumby zvldne pln kad. Nemuste mt dn tanen ani fitness zkuenosti a senzan se pi tom hubnete. Zkladem je latinsko-americk hudba doplnn dalmi styly. Vyuv tance jako salsa, merengue cumbia, reggaeton, samba, cha-cha, belly dance a dal, jako teba flamenco a hip-hop.

Vychz z principu, e cvien by mlo bt zbavn a jednoduch. Chytlav muzika Vs nenech v klidu a vrhne Vs pmo do vru tance. Stdn rychlho a pomalho tempa zpsob spalovn tuk, formovn a poslen cel postavy. Na jedn lekci mete split a 1100 kcal za hodinu a pitom si to uvte!!! No nen to ndhera?!

Lekce Zumby na sebe nikterak nenavazuj. Nemuste mt obavu, urit pijte a vyzkouejte si, co je to Zumba.
Samozejm zle na kadm jednotlivm instruktorovi, jak Zumbu pojme. Nkdo, kdo cel ivot pedcviuje
aerobik, bude vdycky thnout k tomu, e bude stle "cviit", i kdy to bude na hudbu, kter se reprodukuje pi Zumb. Jin instruktor, nebo instruktorka, co maj naopak tanen zamen, budou mt Zumbu vce tanen. V kadm ppad je to ale dobr zpsob jak se odreagovat, jak se nabt novou energi a v neposledn ad shodit i tch ppadnch pr kilo navc, co vs me trpit.

Co si vzt s sebou na hodinu Zumby?

Obyejn triko, teplky a sportovn obuv (kecky, botasky, tenisky). Ne baletn pikoty!

Vbec se toho nebojte a jdte do toho!

Kad den, kdy jsi alespo jednou netanil, povauj za promarnn, prohlsil Friedrich Nietzsche. Kad spolenost tan. Jakkoliv spoleenstv lid, potebuje zkony, rituly, mytologii, nboenstv, dokonce zpsob oblkn, a krom hudby tak tanec. Je to lidsk pirozenost, nikdo jet nevidl nrod, kter by netanil Kdy lovk tan, je to jako proniknout do civilizace, kter pijm nae tanc tlo. Protoe kdy se sname tanit, jsme pijmni jinou kulturou. Sami objevme a lpe pochopme pohyby a jejich vznam, a tm hloubji do jin kultury pronikneme. Vyslovila to geniln Martha Graham: Pohyb nikdy nele.

A jet rady pro zatenky:

Zumba fitness je cvien, kter vyuv jednoduch tanen kroky z latinskoamerickch tanc. Me vm pinst thlej postavu, lep fyzickou kondici, dobrou nladu a nov ptele. Zumbu cvi miliony lid na celm svt, pidejte se k nim a naleznte zdravj ivotn styl, radost z pohybu a krsn latinskoamerick hudby.

Klasick Zumba je primrn urena zdravm osobm, enm i mum, bez zdravotnho omezen. Pokud mte njak omezen nap. bolesti zad i kloub, nebo jste thotn, doporuujeme poradit se s lkaem. Na Zumbu pravdpodobn mete jt, ale mli byste vdt, kter pohyb vm psob pote a vynechat ho.

Zumba nen tanec jako takov, jenom vyuv nkter tanen kroky, take dn tanen zkuenosti nepotebujete.

Zumba je aerobn cvien, nechote na lekci v ppad nemoci i nachlazen, nemli byste dostatek energie na cvien.

Nechote na lekci hladov, pi pohybu dochz k velkmu vdeji energie a mohlo by tak snadno dojt k hypoglykemii (nedostatek cukru), kter je nejen nepjemn, ale projev se i na vaem vkonu. Na druhou stranu, bhem intenzivn svalov innosti se trvic proces zpomaluje, take jdlo snzen tsn ped cvienm nm le v aludku. Hodinu a dv ped cvienm si dejte snadno straviteln potraviny nap. celozrnn peivo, tstoviny a nzkotun potraviny.

Na lekci si vezmte sportovn obleen (teplky, triko), runk, npoj (nejlpe 1 1,5l neperliv vody) a istou sportovn obuv, kter nedl ern mouhy na podlaze. Na prvn lekce nemuste mt dn speciln boty, sta star tenisky, ale pokud se budete Zumb pravideln vnovat, nemine vs investice do lehk slov obuvi.

eny, nezapomete na kvalitn a pohodlnou podprsenku, nepohodl bhem lekce vm me naprosto zkazit radost z pohybu. Nejlep jsou sportovn podprsenky.

Bhem cvien budete napodobovat pohyby instruktorky, je vhodn se postavit tak, abyste na ni dobe vidli (tedy ne pln dozadu). Ideln je 2 3 ada spe uprosted.

Mezi psnikami je pr vtein pestvka na npoj, ale mte-li u dve pocit, e si potebujete odpoinout, zpomalte. Nezastavujte pokud mono pln, klesla by vm tepov frekvence, ale mete nap. chvli jen zlehka pochodovat.

Jestlie dl instruktorka pohyb, kter vm nevyhovuje, udlejte ho v menm rozsahu, nebo ho vynechte, i nahrate vlastnm. Va kreativit se tu meze nekladou, naopak je vtna. Vdyt jste si tu hodinu pili ut, ne?